Nakon postavljanja poruke sistemu je potrebno neko vreme (5-10 minuta) da je obradi, kako bi ona bila vidljiva.