Сви садржаји на сајту Биологијакп су бесплатни. Већ десет година креирамо едукативне садржаје са циљем да свим ученицима бесплатно пружимо квалитетније образовање и подстакнемо младе на истраживање биологије и природних наука. Овај сајт су креирали млади за младе. Уколико желите да подржите наш ентузијазам можете нам уплатити симболичну донацију. 

Како можете донирати?

Код за IPS плаћање

Подржите наш рад 2

Уплата преко PayPal-a

Месечне донације преко Patreon-a