Регистрација

Креирајте свој кориснички налог брзо и једноставно !

  • Minimum length of 6 characters.
    The password must have a minimum strength of Medium
    Strength indicator

    Како би остварили приступ материјалима намењеним искључиво наставницима попут тестова за школско такмичење и контролних вежби потребно је да након отварања обичног корисничког налога поднесете захтев за доделу улоге наставника на сајту. Изузетно уколико имате проблема са регистрацијом на сајту, можете поднети захтев путем форме или на мејл [email protected], а администратори ће Вам отворити налог. Додатне информације о наставничком налогу можете пронаћи овде.

    Форма за подношење захтева: