Mi iz Biologijekp smatramo da je podjednako važno širenje ljubavi prema biologiji i ekološke svesti i onlajn i oflajn. Zbog toga smo aktivni i u oflajn aktivnostima kao što su učešća u raznim akcijama, festivalima,predavanjima, radionicama i sl.