Ми из Биологијекп сматрамо да је подједнако важно ширење љубави према биологији и еколошке свести и онлајн и офлајн. Због тога смо активни и у офлајн активностима као што су учешћа у разним акцијама, фестивалима,предавањима, радионицама и сл.