ПРИМЕНА PCR И RT-PCR ТЕХНИKА У ИСТРАЖИВАЊИМА НА ЋЕЛИЈАМА И ТKИВИМА БИЉАKА

Реакција ланчаног умножавања, односно PCR (polimerase chain reaction) јесте метода којом се унапред одређена ДНK секвенца умножава велики број пута за релативно кратко време. Овом методом је превазиђен проблем количине…

Нуклеинске киселине- хемијска основа наслеђивања

Нуклеинске киселине су биомакромолекули који учествују у чувању, преносу и експресији генетичких информација. Назив су добиле према једру (лат. Nucleusu) у коме су највећој мери заступљене, премда су присутне у…