Нуклеинске киселине- хемијска основа наслеђивања

Нуклеинске киселине су биомакромолекули који учествују у чувању, преносу и експресији генетичких информација. Назив су добиле према једру (лат. Nucleusu) у коме су највећој мери заступљене, премда су присутне у…