По угледу на постојећа гимназијска одељења у којима се настава одвија по посебном програму за ученике са посебним способностима за математику, физику и информатику формирана су специјализована одељења за ученике са посебним способностима за биологију и хемију.

Прва генерација ученика специјалног одељења за биологију и хемију уписана је септрембра 2019. године.

Главни циљ средњошколског образовања у специјализованом одељењу за биологију и хемију јесте пружање најбоље научне основе ученицима за студије биологије,хемије,медицине,фармације , увод у основе научно-истраживачког рада. Између осталог један од циљева одељења је и припрема ученика за републичка и међународна такмичења и олимпијаде.

Услови за упис
За упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији кандидат полаже пријемни испит:

1) тест из биологије,

2) тест из хемије.

Тестови се полажу у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.
Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.
Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту.
Ако је кандидат полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат.
Ако је кандидат полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.
Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из биологије, или најмање 120 бодова на тесту из хемије.
Такмичења ученика основне школе, која су од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији, у смислу овог правилника, јесу такмичења из биологије и хемије.

Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1. овог члана јесу:
1) биологија:
– Такмичење из биологије – Српско биолошко друштво;
2) хемија:
– Такмичење из хемије – Српско хемијско друштво.

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из биологије или хемије, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место. Изузетно, у случају када због угрожене безбедности и здравља ученика и запослених нису одржана такмичења у осмом разреду, кандидату се вреднују такмичења у седмом разреду.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

1) носилац Дипломе „Вук Караџић”,
2) остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,
3) освојио већи број бодова на такмичењима,
4) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

Списак гимназија
Гимназије које уписују одељења која ће похађати ученици са посебним способностима за биологију и хемију у школској 2020/2021. години су:
-Гимназија “Јован Јовановић Змај” у Новом Саду
-Гимназија “Бора Станковић” у Нишу
-Прва Крагујевачка гимназија
-Пета Београдска гимназија
-Oсма Београдска гимназија

Тестови са пријемог испита

Корисни документи