Увод у екологију

Тест из уводне области за осми разред. Време за израду теста је 15-20 минута. Тест обухвата наставне јединице: Биолошка и културна еволуција човела Услови живота на земљи Разноврсност живог света…