Припремни тестови за школско такмичење

Припремни тестови за школско такмичење 1

У циљу пружања помоћи ученицима за припрему школских такмичења Биологијакп је покренула базу тестова са претходних школских такмичења. Сматрамо да је решавање тестова са претходних такмичења најбољи начин припремања, стога смо све тестове које имамо у архиви сабрали и објавили на посебној страни. Како се тестови за школско такмичење разликују од школе до школе , планирамо да базу проширујемо, овим путем уједно и позивамо професоре да нам пошаљу тестове из претходних година. Иначе база је креирана на предлог наших пратиоца.

Бази се може приступити путем следећег линкa.

Припремни тестови за школско такмичење 2
Припремни тестови за школско такмичење 3
Пристп страници из под-навигавције секције за такмичење.
Припремни тестови за школско такмичење 4
Приступ страници из базе тестова са прошлогодишњих такмичења.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.