Лазар Босић
Директор за развој

Лазар Босић, рођен 14.2.1997, студент је мастер студија Биолошког
факултета на смеру Хумана молекуларна биологија. Током студија био је
ангажован у извођењу наставе као техничар и демонстратор у оквиру
предмета Физичка хемија и Хемијска кинетика у оквиру Факултета за
физичку хемију. Истраживачко искуство оплеменио је у лабораторијама
при Институту за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,
Института за нуклеарне науке “Винча” при лабораторији за
биоинформатику и компјутерску хемију, као и при Институту за
молекуларну генетику. Током студија био је члан организационих одбора
за YBM интернационалне конференције студената молекуларне
биологије. Редовни је учесник научно популарних манифестација попут
Фестивала науке, Ноћи истраживача и сличних манифестација у оквиру
факултета.