Izjava za takmičenje

Izjava za takmičenje 1

U skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti , učesnici svih nivoa takmičenja iz biologije u obavezi su da predaju izjavu o učešću na takmičenju  i dozvolu za obradu podataka potrebnih za takmičenje. Izjava se predaje na dan takmičenja , a za maloletne učenike izjavu potpisuje roditelj.Obrazac izjave možete preuzeti u prilogu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.