Познати термини такмичења из биологије: Календар такмичења за средњошколце за школску 2022/23

Министарство просвете објавило је Календар смотри и такмичења за ученике средњих школа за школску 2022/23. годину, као и Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основних и средњих школа.

Такмичења и смотре су ваннаставне активности које се организује у циљу вредновања и рангирања знања, умења и способности ученика из предмета, односно области предмета.

Ученици средњих школа се на такмичењу из биологије такмиче на 4 нивоа: школском, општинском, окружном и републичком.

Датуми одржавања такмичења су следећи:

  • Школски ниво (датум одређује школски актив наставика)- до 23. фебруара 2023. године
  • Општински ниво- 19. март 2023. године у 12. часова
  • Окружни ниво- 23. април 2023. године у 9. часова
  • Републички ниво- 27. мај 2023. године у 12 часова. Према календару републичко такмичење за средње школе одржаће се у Београду на Биолошком факултету.

Треба напоменути да организатор такмичења задржава право да услед оправданих разлога коригује календар и сатницу такмичења, а уз сагласност Министарства просвете.

Организатор такмичења из биологије је Српско биолошко друштво.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.