Materijali za opštinsko takmičenje

Opštinsko takmičenje iz biologije održaće se 5 marta 2017 godine u 2h. Svaki učenik sa sobom mora da ima đačku knjižicu i saglasnost roditelja za učestvovanje na takmičenju. Satnicu takmičenja kao i izjave roditelja možete naći u prilogu.

Prilog 1 – Satnica takmicenja 

Prilog 2 – Izjava o saglasnosti odnosno nesaglasnosti za takmicenja iz biologije

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.