U ovom testu možeš proveriti svoje znanje iz lekcije o ekološkim faktorima.
Ukoliko nisi pročitao lekciju možeš je naći na adresi :http://lekcije.biologijakp.com/ekoloski-faktori.
Predviđeno vreme za rešavanje testa je 15 minuta.

Srećno

Leaderboard: Ekološki faktori

maximum of 85 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available