U ovom testu možeš proveriti svoje znanje iz lekcije o biološkoj i kulturnoj evoluciji čoveka.
Ukoliko nisi pročitao lekciju možeš je naći na adresi :http://biologijakp.weebly.com/bioloska-i-kulturna-evolucija-coveka.html#.
Predviđeno vreme za rešavanje testa je 15 minuta.

Srećno

Leaderboard: Kulturna i biološka evolucija čoveka

maximum of 100 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available