U ovom testu možeš proveriti svoje znanje iz lekcije o valjkastim crvima.
Ukoliko nisi pročitao lekciju možeš je naći na adresi :http://lekcije.biologijakp.com/valjkasti-crvi.
Predviđeno vreme za rešavanje testa je 15 minuta.

Srećno

Leaderboard: Valjkasti crvi

maximum of 100 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available