U ovom testu možeš proveriti svoje znanje iz lekcije o monerima.
Ukoliko nisi pročitao lekciju možeš je naći na adresi :http://lekcije.biologijakp.com/carstvo-monera.
Predviđeno vreme za rešavanje testa je 15 minuta.

Srećno

Leaderboard: Carstvo monera

maximum of 91 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available