Правилник такмичења из биологије за основце- 2020

Правилник такмичења из биологије за основце- 2020 1

Коначно након више од 28 дана од објаве календара такмичења и смотри за ученике основних школа објављен је дугоочекивани правилник такмичења из биологије за ученике основних школа. Додуше правилник још увек није објављен на сајту Српског биолошког друштва (приступљено 12.2 у 2:00) , а ни на сајту Биолошког факултета те смо исти преузели са биолошког блога.

Ове године су се по питању правилника огласили бројни активи наставника биологије који су изнели своја мишљења и упутили их Српском биолошком друштву.

На почетку одмах морамо похвалити организаторе због тога што су делимично усвојили ставове актива који су им предочени.

Ове године као и претходне (због реформе) такмичење ће бити организовано само за ученике 7 и 8 разреда.

Ступњеви такмичења , пресек градива по нивоима су стандардно непромењени.

Оно што је у великој мери измењено, а о чему се највише дискутовало и што нас највише занима је свакако :

Систем бодовања и вредновања резултата на такмичењу

Прва позитивна промена од ове године је та што сви учесници општинског , окружног и републичког такмичења добијају похвалницу (сертификат) за учествовање. Једини услов како је то у правилнику наведено је да освоје минимум 1 бод. Дакле за сваки ступањ такмичења изузев школског ученици добијају сертификат у виду похвалнице посебно. До сада то је била пракса само на републичком такмичењу.

Систем пласмана тј. преласка на следећи ниво такмичења остао је исти као и прошле године, са тим што је у правилнику мало боље појашњен. Наиме након завршетка општинског такмичења сачињава се јединствена окружна ранг листа , са које се на окружно такмичење пласирају првих 20% учесника. Додатно уколико нису у првих 20% на такмичење се позивају и ученици који су у својим општинама првопласирани (прва три ученика). Процедура је иста и за републичко такмичење.

У погледу додељивања диплома , ове године правилник је драстично промењен. Од ове године су уведене нове врсте диплома поред диплома за прво, друго и треће место. Нове врсте диплома су:Диплома за изузетно постигнуће на такмичењу, Диплома за одлично постигнуће на такмичењу и Диплома за врло добро постигнуће на такмичењу.

Ученици који на општинском,окружном и републичком такмичењу на основу апсолутног броја освојених бодова освоје прво, друго или треће место добијају и дипломе за освојено одговарајуће место на такмичењу.

Додатно, ученици који су на јединственој окружној/републичкој ранг листи остварили број бодова који се налази у горњих пет посто бодова округа/републике добијају диплому „Диплома за изузетно постигнуће на такмичењу из биологије“.

Ученици који остваре следећих пет посто бодова на јединственој окружној/републичкој ранг листи добијају диплому „Диплома за одлично постигнуће на такмичењу из биологије“.

Ученици који остваре следећих десет посто бодова на јединственој окружној/републичкој ранг листи добијају диплому „Диплома за врло добро постигнуће на такмичењу из биологије“.

Закључак:

Позитивне промене у односу на претходну годину:

  • ученици добијају похвалнице на сваком нивоу такмичења
  • Ученици добијају дипломе за изузетна , одлична и врло добра постигнућа на општинском, окружном и републичком такмичењу.

Оно што је негативно јесте:

  • да је правилник објављен прекасно
  • да је строжији у односу на правилнике из ранијих година.

Наиме од ове године су уведене нове врсте диплома на општинским, окружним и републичким такмичењима. Иако ће по свему судећи велик број учесника освојити неку од ових диплома ове дипломе немају никакву практичну тј. техничку вредност. Ове дипломе су према правилнику мање вреде у односу на дипломе за освојено прво/друго или треће место а није искључена могућност да учесник са мање бодова у једној општини/округу има диплому за освојено место, а у другој ученик са већим има диплому за врло добар успех или сл. Ово и није велики проблем јер је на републичком такмичењу ова ситуација немогућа. Оно што се доводи у питање је вредновање дипломе за постигнуће. Наиме СБД је прво друштво које је увело ове дипломе, министарство их не препознаје у погледу завршног испита тј. не доносе учесницима додатне поене. Такође прболеме имају и школе у погледу вредновања диплома за титулу ђака генерације итд.

Сматрамо да на општинским и окружним такмичењима најбољи систем је био онај са јансо дефинисанм бројем поена, а да би ове дипломе требало додељивати само у крајњој линији на републичком такмичењу уколико је стварно немогуће да ученици у одређеном опсегу добијају дипломе за места као што је случај код других такмичења.

Технички садашњи правилник је исти оном из претходне године само што ће 20% најбољих ученика на свим нивоима добити диплому која има скоро само подстицајну тј. моралну улогу (утешна награда).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.