Poziv za sednicu SBD-a

Na osnovu čl. 18. Statuta SBD sazivam redovnu sednicu Skupštine SBD koja će
se održati u ponedeljak 20.02.2017. u Velikom hemijskom amfiteatru
Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa početkom u 14 časova i sa
sledećim dnevnim redom:

1. Izveštaji o radu organa SBD (predsednika SBD, predsednika UO SBD,
predsednika Nadzornog odbora SBD, glavnog i odgovornog urednika Arhiva
bioloških nauka, i predsednika Komieteta za nauku, Komiteta za obrazovanje
i Odbora za biodiverzitet)

2. Izbor članova Komiteta za obrazovanje

3. Izmena Statuta SBD

4. Plan rada SBD za 2017.

5. Razno

Srdačan pozdrav,

Prof. Dr Jelena Knežević, predsednik SBD

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.